DIZAJN XENOPHONIJE

Ajna Zlatar, kreativni direktor agencije Communis Sarajevo autor je plakata za Xenophoniju, medjunarodnu muzi?ku manifestaciju koja ce se odrzati od 9. do 12. aprila.

Nakon uspjesne saradnje u protekle dvije godine na izradi grafi?kih rjesenja za medjunarodni muzi?ki festival Jazz Fest Sarajevo, Jazz Fest je dizajn svog novog projekta takodjer povjerio uspjesnoj bh. dizajnerici.

Ajna Zlatar je u?estvovala u vizuelnom oblikovanju brojnih umjetni?kih projekata, a mnogi njeni radovi osvajali su razli?ite domace i medjunarodne nagrade i priznanja.

Plakat mozete downloadirati sa linka press na www.xenophonia.ba.