Press

Novinari zainteresirani za praćenje 21. Jazz Festa Sarajevo 2017, zahtjev za akreditiranje mogu poslati putem e-maila [email protected], najkasnije do 1. oktobra 2017. godine.

Novinari kojima zahtjev za akreditovanje bude odobren, o tome će biti obaviješteni putem e-maila najkasnije do 10. oktobra.

Zahtjev treba biti na zvaničnom memorandumu medijske kuće, uz pečat i potpis glavnog urednika. Napominjemo da iz jedne medijske kuće može biti akreditiran samo jedan novinar. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i fotografiju novinara kojeg želite akreditirati.

S obzirom da fotografiranje i snimanje koncerata na zahtjev izvođača, nisu dozvoljeni, fotografije sa koncerata osigurat ćemo nakon svake festivalske večeri na linku “galerija”.

Intervjue sa učesnicima festivala je moguće dogovoriti, ali ih Jazz Fest ne može garantirati.

O načinu preuzimanja akreditacija, dodatnim informacijama o učesnicima festivala, te intervjuima, kontaktirajte nas putem e-maila.