Novinari zainteresirani za praćenje XX3. Jazz Festa Sarajevo 2019, zahtjev za akreditiranje mogu poslati putem e-maila [email protected], najkasnije do 15. oktobra 2019. godine.

Novinari kojima zahtjev za akreditovanje bude odobren, o tome će biti obaviješteni putem e-maila najkasnije do 20. oktobra.

Zahtjev treba biti poslan sa zvaničnog maila medijske kuće. Napominjemo da jedna medijska kuća može akreditirati jednog novinara. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i fotografiju novinara kojeg želite akreditirati.

Fotografiranje i snimanje koncerata na zahtjev izvođača, nisu dozvoljeni.

Intervjue sa učesnicima festivala je moguće dogovoriti, ali ih Jazz Fest ne može garantirati.

O načinu preuzimanja akreditacija, dodatnim informacijama o učesnicima festivala, te intervjuima, kontaktirajte nas putem e-maila.