Novinari zainteresirani za praćenje Jazz Festa Sarajevo 2023, zahtjev za akreditiranje mogu poslati putem e-maila [email protected], najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

Novinari kojima zahtjev za akreditovanje bude odobren, o tome će biti obaviješteni putem e-maila najkasnije do 5. novembra.

Zahtjev treba biti poslan sa zvanične mail adrese medijske kuće. Napominjemo da jedna medijska kuća može akreditirati jednog novinara. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i fotografiju novinara kojeg želite akreditirati.

Fotografiranje ili snimanje koncerata trebaju biti unaprijed dogovoreni.

Intervjue sa učesnicima festivala je moguće dogovoriti.

O načinu preuzimanja akreditacija, dodatnim informacijama o učesnicima festivala, te intervjuima, kontaktirajte nas putem e-maila.