Jazz Fest Sarajevo
La Benevolencija 14
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+387 33 550 480
+387 33 550 481
+387 61 267 114
[email protected]
Upravni odbor
Edin Zubčević
Nebojša Šavija Valha
Đana Karavdić
Umjetnički direktor
Edin Zubčević
[email protected]
Administracija
Đana Karavdić
[email protected]
Produkcija
Eric Bajramović
Alan Omerović
Dorian Jovanović
Benin Mujkić
Hospitality
Belma Jusufović
Sead Hadžiavdić
Veldin Hadžić
Dea Radulović
Sara Hadžibajrić
Saša Radulović
Prodaja ulaznica
Nejra Spaho
Photo/Design
Dženat Dreković
Jasmin Brutus
Aleksandra Nina Knežević
Enes Huseinčehajić

Obezbjeđenje

Securitas BH