1. Jazz Fest je organizator međunarodnog muzičkog festivala Jazz Fest Sarajevo te je isključivo u njegovoj nadležnosti prodaja ulaznica za festivalske programe.

2. Online prodaja ulaznica vrši se isključivo putem zvanične web stranice www.jazzfest.ba. Plaćanje se vrši putem platnih kartica (MasterCard, Maestro, Visa i Visa Electron) bez dodatne provizije za kupca.

3. Sigurnost online kupovine garantira PikPay doo koji nigdje ne pohranjuje podatke o vašim platnim karticama. Garancija usluga na PikPay Servisu osigurana je visokim nivoom zaštite kao što je SSL i PCI DSS certifikat u komunikaciji sa bankom. Implementiran je i 3D Secure, certifikat kojeg verificira Visa. Na svim PikPay web pristupnim mjestima je prisutna Extended SSL validacija (256-bitna enkripcija podataka).

4. Kupac prilikom kupovine daje sljedeće podatke: ime, prezime, kontakt telefon, adresu za dostavu ulaznica i e-mail adresu. Jazz Fest nema uvid u kartične podatke Kupca. Jazz Fest se obavezuje štititi privatnost korisnika te privatne podatke korisnika poput e-mail adrese, imena i prezimena neće prodavati niti distribuirati niti zloupotrebljavati na neki drugi način.

5. Ukoliko Kupac navede netačne ili lažne podatke prilikom kupovine, Kupac snosi svu odgovornost za posljedice koje zbog toga nastanu, u skladu sa zakonom. Jazz Fest ne odgovara za štetu koju Kupac nedozvoljenim ponašanjem učini trećim osobama.

6. Kupovina je obvezujuća i ne može biti otkazana, mijenjana niti stornirana. U cijenu ulaznice je uključen PDV. Povrat novca za kupljenu ulaznicu, moguć je isključivo u slučaju otkazivanja koncerta. U slučaju ulaznica koje važe za veći broj koncerata, povrat novca je moguć samo u slučaju otkazivanja cjelokupnog programa za koji ulaznica važi.

7. Mjesta u koncertnoj dvorani nisu numerisana. Preporučujemo da u dvoranu dođete najkasnije 10 minuta prije početka koncerta kako biste odabrali sjedište koje želite. Nakon početka koncerta, Jazz Fest iz tehničkih razloga neće biti u mogućnosti garantirati sjedišta posjetiocima koji kasne na koncert.

8. Odabir opcije dostave kupac vrši prilikom kupovine. Kupljene ulaznice Kupcu će biti dostavljene na adresu ili će ih preuzeti na Box Officeu festivala (Bosanski kulturni centar, Branilaca Sarajeva 24).

9. Kupac ulaznice može preuzeti u dogovoru sa direkcijom festivala, lično u prostorijama Jazz Festa ili u Box Officeu: Box Office radi od 24. oktobra (radno vrijeme od 12.00 do 20.00, u vrijeme festivala do 22.00, nedjeljom Box Office ne radi). Ukoliko kupac ulaznice ne preuzme, Jazz Fest će smatrati da je Kupac iskoristio svoju ulaznicu i za istu Kupac ne može tražiti povrat novca.

10. Opšti uslovi poslovanja su objavljeni na internet stranici Jazz Festa i Kupac označavanjem prihvatanja uslova, prilikom kupovine daje saglasnost za njihovu primjenu.

11. Opšti uslovi poslovanja kao i njihove izmjene i dopune stupaju na snagu trenutkom objavljivanja na internet adresi www.jazzfest.ba. Jazz Fest zadržava pravo promjene Opštih uslova poslovanja.

12. U slučaju nesporazuma u vezi provedbe ovog Ugovora, strane se obavezuju da nastali spor pokušaju riješiti dogovorom, u suprotnom je nadležan Sud u Sarajevu.