Martinelli: The Shared Roots of European Jazz

Italija
Gradska vijećnica, Obala Kulina bana

4. novembra 2016. 12:00

Prezentacija knjige koju je uredio novinar, historičar, producent i promotor Francesco Martinelli.

“The Shared Roots of European Jazz” donosi hronološki pregled historije jazza u svim evropskim zemljama, od njegovog nastanka do 2000. godine. Autori tekstova su stručni poznavaoci historije jazza pojedinačnih država, koji će predstaviti jazz svoje zemlje u kulturološkom kontekstu, sa osvrtom na najznačajnije ličnosti.

Dodatnim poglavljima bit će pokriven niz tema, od historije afroameričkih zabavljača prije nastanka jazza, osvrta na romsku ili jevrejsku muzičku tradiciju, preko festivala, do filmova i slično.

“The Shared Roots of European Jazz” je projekat Europe Jazz Networka.

Mark Eliyahu

9. novembra 2022. 19:30

Sarajevo Jazz Guerrilla

9. novembra 2022. 22:00

Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan

10. novembra 2022. 19:00

Mette Rasmussen Trio North

10. novembra 2022. 20:30

Yemen Blues

10. novembra 2022. 22:00

Brian Marsella

11. novembra 2022. 19:00

Arto Lindsay & Melvin Gibbs

11. novembra 2022. 20:30

Sanel Marić Mara

12. novembra 2022. 14:00

Boško Jović

12. novembra 2022. 17:00

Zanin Berbić

12. novembra 2022. 18:00

Damir Avdić

12. novembra 2022. 20:00

L.U.M.E.

12. novembra 2022. 22:00