Martinelli: The Shared Roots of European Jazz

Italija
Gradska vijećnica, Obala Kulina bana

4. novembra 2016. 12:00

Prezentacija knjige koju je uredio novinar, historičar, producent i promotor Francesco Martinelli.

“The Shared Roots of European Jazz” donosi hronološki pregled historije jazza u svim evropskim zemljama, od njegovog nastanka do 2000. godine. Autori tekstova su stručni poznavaoci historije jazza pojedinačnih država, koji će predstaviti jazz svoje zemlje u kulturološkom kontekstu, sa osvrtom na najznačajnije ličnosti.

Dodatnim poglavljima bit će pokriven niz tema, od historije afroameričkih zabavljača prije nastanka jazza, osvrta na romsku ili jevrejsku muzičku tradiciju, preko festivala, do filmova i slično.

“The Shared Roots of European Jazz” je projekat Europe Jazz Networka.

Emile Parisien & Théo Ceccaldi

8. novembra 2023. 19:30

Veče sa Damirom Imamovićem

8. novembra 2023. 22:00

Théo Ceccaldi „Django“

9. novembra 2023. 19:00

Bushman's Revenge

9. novembra 2023. 20:30

Brian Marsella Trio

9. novembra 2023. 22:00

Dobrila & Dorian

10. novembra 2023. 17:30

Nitai Hershkovits

10. novembra 2023. 19:00

Hamid Drake & Pasquale Mirra

10. novembra 2023. 20:30

Bombino

10. novembra 2023. 22:00

Miron Rafajlović Quartet

11. novembra 2023. 14:00

Ivana Đurić & Zanin Berbić

11. novembra 2023. 17:00

James Carter Organ Trio

11. novembra 2023. 19:00

Synesthetic 4

11. novembra 2023. 20:30

Goran Kajfeš Subtropic Arkestra

11. novembra 2023. 22:00