Panel

Poljska, Belgija, Bosna i Hercegovina, Italija
TBA

3. juna 2022.

Učesnici:

  • Martyna van Nieuwland, Katowice JazzArt Festival
  • Wim Wabbes, Handelsbeurs Gent, predsjednik mreže EJN
  • Damir Imamović, umjetnik
  • moderator: Francesco Martinelli, pisac i historičar, Siena Jazz Archive

Panel će biti na engleskom jeziku.

Adis Sirbubalo

2. juna 2022.

Panel

3. juna 2022.

Lakiko

3. juna 2022.

Miron Rafajlović

3. juna 2022.

‘Quo Vadis, Aida?’

4. juna 2022.

Dobrila & Dorian Duo

4. juna 2022.

Braća Teofilović

4. juna 2022.

Alkatmer

4. juna 2022.