Martinelli: Django Reinhardt (predavanje)

(Italija)

3. novembra 2018.

Dom policije, Tina Ujevića 1

Prisustvovanje predavanju je besplatno, uz prethodnu najavu putem e-maila info@jazzfest.ba.

Ako jazz u Evropi ima oca, onda je to manouche gitarista Django Reinhardt.

Sačuvani snimci njegove muzike sadrže sve elemente koje ćemo kasnije naći u evropskom jazzu. Jedna je od rijetkih legendi kulture koja dolazi iz romskog svijeta; jedinstvena, osobena i uglavnom nepoznata ličnost.

Koristeći rijetke video i audio snimke i fotografije, jazz historičar Francesco Martinelli govorit će o Djangovim inspiracijama, vezi sa francuskom muzikom 20. stoljeća i vizionarstvu velikog umjetnika.

Mary Halvorson Quartet

Autoryno

Classic Guide to Strategy

Insurrection

Songs for Petra

Cobra

Angels Quartet

Banquet of the Spirits

Klezmerson

Secret Chiefs 3

Sofia Rei & JC Maillard

Banquet of the Spirits

Lage-Riley

Secret Chiefs 3

Klezmerson

Gnostic Trio

Zion 80

Dosterrados