Lage-Riley

(Sjedinjene Američke Države)

3. novembra 2018.

Dom policije, Tina Ujevića 1

BOOK BERIAH MARATHON I

Trajanje: 100 min
Ulaznica važi za nastupe četiri ansambla: Sofia Rei & JC Maillard (20 min), Banquet of the Spirits (30 min), Lage-Riley (20 min) i Secret Chiefs 3 (30 min).

Ulaznicu za ovaj koncert možete kupiti na linku ulaznice.

Julian Lage – gitara
Gyan Riley – gitara

Julian Lage website
Gyan Riley website

Mary Halvorson Quartet

Autoryno

Classic Guide to Strategy

Insurrection

Songs for Petra

Cobra

Angels Quartet

Banquet of the Spirits

Klezmerson

Secret Chiefs 3

Sofia Rei & JC Maillard

Banquet of the Spirits

Lage-Riley

Secret Chiefs 3

Klezmerson

Gnostic Trio

Zion 80

Dosterrados