Vanja Ćerimagić

Francesco Martinelli: King Zulu (predavanje)

ITA
Klub 1, Branilaca Sarajeva 25

8. novembra 2019.

“King Zulu”, slika Jean-Michela Basquiata iz 1986. godine, prikazuje jazz muzičare a često se navodi kao slikarevo odavanje počasti Louisu Armstrongu ili Milesu Davisu.

Predavanje će identificirati izvore elemenata koji se pojavljuju na slici, istražujući njihov odnos prema muzici. Gledanje Basquiatovog djela i slušanje muzike koju slika podrazumijeva, dodatno će pomoći razumijevanju Kralja Zulua kao komentara korijena i razvoja jazza, omogućujući preispitivanje Basquiatovog djela unutar složenog tkanja koje čine afroamerička kultura i kreativnost u Americi.

Francesco Martinelli italijanski je historičar jazza koji predaje Istoriju jazza na Jazz univerzitetu u Sieni i na Konzervatoriju Pietro Mascagni u Leighornu. Aktivan je esejist i prevoditelj. Urednik je opsežnog izdanja History of European Jazz objavljenog prošle godine u izdanju EJN/Equinox.

 

Prisustvovanje predavanju je besplatno uz prethodnu najavu putem maila [email protected]

Adis Sirbubalo

19. novembra 2020.

Kayhan Kalhor

19. novembra 2020.

Tijana Vignjević & Belma Alić

20. novembra 2020.

Mary Halvorson & Miles Okazaki

20. novembra 2020.

Amir ElSaffar

20. novembra 2020.

Nils Wogram & Dejan Terzić

21. novembra 2020.

Mark Eliyahu

21. novembra 2020.

Zanin Berbić & Adis Sirbubalo

21. novembra 2020.