foto: Samir CK

Damir Imamović: Singer of Tales

Bosna i Hercegovina, Turska, Slovenije
Narodno pozorište, Obala Kulina bana 9

2. juna 2022.

  • Damir Imamović – vokal, gitara
  • Derya Türkan – kemenče
  • Žiga Golob – kontrabas

Trajanje: 40 min

Damir Imamović web stranica
Damir Imamović FB stranica

Adis Sirbubalo

2. juna 2022.

Panel

3. juna 2022.

Lakiko

3. juna 2022.

Miron Rafajlović

3. juna 2022.

‘Quo Vadis, Aida?’

4. juna 2022.

Dobrila & Dorian Duo

4. juna 2022.

Braća Teofilović

4. juna 2022.

Alkatmer

4. juna 2022.