Classic Guide to Strategy

Sjedinjene Američke Države
Dom policije, Tina Ujevića 1

2. novembra 2018.

Trajanje: Classic Guide to Strategy (20 min) + Insurrection (30 min)
Ulaznica za ovaj koncert važi i za koncert Insurrection.

Ulaznicu za ovaj koncert možete kupiti na linku ulaznice.

John Zorn – saksofon

The Stone website

Adis Sirbubalo

2. juna 2022.

Panel

3. juna 2022.

Lakiko

3. juna 2022.

Miron Rafajlović

3. juna 2022.

‘Quo Vadis, Aida?’

4. juna 2022.

Dobrila & Dorian Duo

4. juna 2022.

Braća Teofilović

4. juna 2022.

Alkatmer

4. juna 2022.