Classic Guide to Strategy

Sjedinjene Američke Države
Dom policije, Tina Ujevića 1

2. novembra 2018.

Trajanje: Classic Guide to Strategy (20 min) + Insurrection (30 min)
Ulaznica za ovaj koncert važi i za koncert Insurrection.

Ulaznicu za ovaj koncert možete kupiti na linku ulaznice.

John Zorn – saksofon

The Stone website

Adis Sirbubalo

19. novembra 2020.

Kayhan Kalhor

19. novembra 2020.

Tijana Vignjević & Belma Alić

20. novembra 2020.

Mary Halvorson & Miles Okazaki

20. novembra 2020.

Amir ElSaffar

20. novembra 2020.

Nils Wogram & Dejan Terzić

21. novembra 2020.

Mark Eliyahu

21. novembra 2020.

Zanin Berbić & Adis Sirbubalo

21. novembra 2020.