foto: Dženat Dreković/Gramofon

Adis Sirbubalo

Bosna i Hercegovina
Narodno pozorište, Obala Kulina bana 9

2. juna 2022.

  • Adis Sirbubalo – klavir

Trajanje: 30 min

Adis Sirbubalo

2. juna 2022.

Panel

3. juna 2022.

Lakiko

3. juna 2022.

Miron Rafajlović

3. juna 2022.

‘Quo Vadis, Aida?’

4. juna 2022.

Dobrila & Dorian Duo

4. juna 2022.

Braća Teofilović

4. juna 2022.

Alkatmer

4. juna 2022.