Plakat 17. Jazz Festa

Agencija Communis Sarajevo na čelu sa umjetničkom direktoricom Ajnom Zlatar dizajnirala je plakat međunarodnog muzičkog festivala Jazz Fest Sarajevo koji će biti održan od 5. do 10. novembra.

Plakat 17 JFS 2013 “Na scenama Jazz Festa u Sarajevu svake godine iznova predstavljamo dio bogatstva aktuelne muzike reflektirajući stilsku raznolikost, pokazujući kako različiti ljudi – različitih umjetničkih provenijencija, rasa, svjetonazora – zajedno komuniciraju i kreiraju autentičnu muziku nudeći nova estetska iskustva.

Kao što različiti muzičari zajedno stvaraju nove svjetove zahvaljujući univerzalnosti muzičkog jezika, analogno – različiti ljudi mogu živjeti skladno i zajedno. Ujedinjeni u međusobnim razlikama, u toleranciji, konvivenciji, sposobni su stvarati čitave kulture, civilizacije. Kao što su činili mnogo puta u istoriji. Nažalost, još češće i puno lakše, neprihvatanjem drugačijeg i nepriznavanjem prava drugome da bude to što jeste i što želi da jeste, neprihvatanjem drugačijih kao jednakih, nastaje nasilje jačeg nad slabijim, većine nad manjinom.

I kao što je tvrdo uho, sviknuto samo na primitivni ritam, banalne melodije i razgolićene emocije, nesposobno da doživi ljepotu kvalitetne muzike u svoj njenoj raskoši, tako i osobe što svijet mjere isključivo aršinima svojih uvjerenja, nesposobni za empatiju, drugačijeg vide kao ne-ja koje ih ugrožava samom svojom egzistencijom.

Jasno je da jedan koncert ili jedan festival ili jedna fudbalska utakmica ne mogu promijeniti stanje u društvu niti svijet u kojem živimo, ali mogu nekoga napraviti sretnijim, ili bar zadovoljnijim.

I naravno, iza ovih spekulacija o idealima stoji posve realna činjenica – možemo bar jednom godišnje zasjati na novembarskom nebu u ovoj, dvije decenije dugoj, bosanskoj noći. A zasjati možete i vi ako to poželite. Sigurno nećemo otjerati mrak ali ćemo tamu učiniti podnošljivijom.

Dobrodošli na JAZZ FEST Sarajevo!”

Edin ZUBČEVIĆ

Jazz Fest Sarajevo 2024

2. april 2024.

U petak četiri koncerta

10. novembar 2023.

Drugi dan – tri trija!

9. novembar 2023.