Ističe rok za akreditiranje novinara

Novinari zainteresirani za praćenje festivala, zahtjev za akreditiranje mogu poslati putem faxa: 033 550 481 ili e-maila [email protected], najkasnije do 20. oktobra 2011. godine.

Zahtjev treba biti na zvaničnom memorandumu medijske kuće, uz pečat i potpis glavnog urednika. Iz jedne medijske kuće može biti akreditiran samo jedan novinar. S obzirom da fotografiranje i snimanje koncerata, na zahtjev muzičara, nisu dozvoljeni, nije moguće izvršiti akreditiranje foto-reportera. Fotografije sa koncerata koje će snimati zvanični festivalski fotograf moći ćete svaki dan preuzeti na linku “galerija”.

O načinu preuzimanja akreditacija, kontaktirat ćemo vas naredne sedmice.

Jazz Fest Sarajevo 2024

2. aprila 2024.

U petak četiri koncerta

10. novembra 2023.

Drugi dan – tri trija!

9. novembra 2023.