ZAPOCETA SARADNJA JAZZ FESTA I BH GASA

Ove sedmice potpisan je ugovor o sponzorstvu izmedju kompanije BH-Gas d.o.o. Sarajevo i Udruzenja Jazz Fest Sarajevo, ?ime je ovaj najveci medjunarodni muzi?ki festival u Bosni i Hercegovini formalno dobio jos jednog zna?ajnog partnera, ovog puta kompaniju iz energetskog sektora u BiH.

BH-Gas d.o.o. Sarajevo, kao kompanija koja se bavi kao uvozom, transportom i veletrgovinom prirodnog gasa, kao i razvojem transportnog gasnog sistema u BiH, na ovaj na?in zeli da podrzi rad Jazz Festa i tima koji je u proteklih trinaest godina ovaj festival u?inio bh. brandom na internacionalnoj muzi?koj sceni.

Sponzorisanjem niza sportskih i kulturnih projekata i manifestacija, BH-Gas na ovaj na?in potvrdjuje svoje potpuno opredjeljenje u podrsci kreativnih projekata u Bosni i Hercegovini, vracajuci na taj na?in dio prihoda drustvenoj zajednici.

Uvjereni smo da ce zapo?eta saradnja rezultirati obostranim zadovoljstvom, te pozitivno uticati na unapredjenje festivala.

Jazz Fest Sarajevo 2023

1. jula 2023.

U petak na Jazz Festu

11. novembra 2022.

Program drugog dana festivala

10. novembra 2022.