SARADNJA BH TELECOMA I JAZZ FESTA

BH Telecom d.d. Sarajevo, kao vodeci telekom operator u Bosni i Hercegovini ima posebnu odgovornost da stalnim razvojem omogucava poboljsanje kvaliteta pruzenih usluga gradjanima BiH, svojim korisnicima.

Kao drustveno odgovorna firma, BH Telecom je sponzorisao brojne nau?ne, sportske i kulturne projekte i manifestacije, vracajuci na taj na?in dio prihoda drustvenoj zajednici, na dobrobit gradjana.

"Polazeci od navedenog, rado smo se odazvali pozivu da budemo sponzori 12. Jazz Festa, kao jednog od najzna?ajnijih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini",stoji u saopcenju BH Telecoma.

Jazz Fest Sarajevo 2024

2. aprila 2024.

U petak četiri koncerta

10. novembra 2023.

Drugi dan – tri trija!

9. novembra 2023.