COMMUNIS / IDEOLOGIJA AUTOR OVOGODISNJEG PLAKATA

Kreativni tim Communis/Ideologija autor je ovogodisnjih plakata za 11. medjunarodni muzi?ki festival Jazz Fest Sarajevo 2007.

Bosanskohercegova?i dizajneri Anur Hadziomerspahic i Ajna Zlatar, te Goran Lizdek svojim grafi?kim rjesenjem plakata za ovogodisnji Jazz Fest prenose ideju kako ovaj umjetni?ki festival, kao najzna?ajniji medjunarodni muzi?ki festival u Bosni i Hercegovini, razvija estetske vrijednosti kod publike koja je u nasem drustvu svakodnevno izlozena uglavnom nekvalitetnoj muzici.

Tim Communis/Ideologija radio je na idejnom oblikovanju brojnih umjetni?kih projekata i izradi grafi?kih rjesenja za koncertne plakate, omote albuma bh. muzi?ara i ostali promotivni materijal. Za svoje radove osvojili su zna?ajna domaca i medjunarodna priznanja.

Jazz Fest Sarajevo 2023

1. jula 2023.

U petak na Jazz Festu

11. novembra 2022.

Program drugog dana festivala

10. novembra 2022.