Beyond Europe SARAJEVO 2022

Beyond Europe SARAJEVO 2022

2-4. juni 2022.

Adis Sirbubalo

2. juna 2022. 21:00

Damir Imamović: Singer of Tales

2. juna 2022. 21:45

Panel

3. juna 2022. 17:00

Lakiko

3. juna 2022. 21:00

Miron Rafajlović

3. juna 2022. 21:45

‘Quo Vadis, Aida?’

4. juna 2022. 15:00

Dobrila & Dorian Duo

4. juna 2022. 21:00

Braća Teofilović

4. juna 2022. 21:45

Alkatmer

4. juna 2022. 22:30